Årets dugnad er fastsatt til 4. Juni. Frammøte ved velhuset kl. 11.00.

Ta med raker, sakser eller annet egnet redskap. Oppgaver blir fordelt på stedet.

Ved sluttført dugnad (senest kl. 15.00), blir det enkel servering og registrering av deltakelse.

Hvis været forhindrer dugnaden, blir den utsatt til 11. Juni.