Det er tidligere opplyst at Emil Berntsen kunne kontaktes hvis du ikke selv hadde anledning til å ta nattevakten. Dette er ikke korrekt. Han er ikke tilgjengelig for nattevaktoppdrag i år.

Til informasjon er Kjell Eriksen heller ikke tigjenglig for å sitte nattevakt.