I løpet av natt til søndag har det oppstått en større lekasje på østsiden av Lyksetveien, i Harelabben, Ulveveien eller Skafstadveien. Det går ut mer vann enn vi klarer å produsere, slik at det kan bli vannmangel i området i løpet av dagen. Det er i dag ingen fra vannkomiteen på Langebåt, men vi kan være ute i løpet av sen kveld. Prøv å steng eventuell lekasje og ring til Olav, 905 18 577 for meldig om hvor det er.

Olav Aardalsbakke