Langebåt Vel har fått følgende e-post fra Frogn Kommune:

Viltnemndas arbeidsutvalg i Frogn har sett behov for å få utarbeidet en lokal forvaltningsplan for gjess.
Studenter ved NMBU jobber nå med et forslag, som del av kurset NATF301.

Har dere utfordringer knyttet til tilgrising av gjess på noen av strendene/ grasslettene innen vellet?

Eller opplever dere endringer i hvor mye gjess dere ser i området nå sammenlignet med tidligere år?

Meld gjerne tilbake direkte til studentene, med kopi til meg. E-post til studentene finner du i kopifeltet.

God helg!

Med vennlig hilsen

Eli Moe
Planlegger med miljøansvar, Enhet for samfunnsutvikling
Besøksadresse:  Rådhusveien 6 Drøbak   Postadresse:  Pb 10,  1441 Drøbak
Tlf. 64 90 60 00 | Dir. 64 90 60 31 | eli.moe@frogn.kommune.no