Sommervannet på Langebåt stenges torsdag 27. oktober kl. 12.00.

Etter dette må den enkelte hytteeier åpne alle utekraner og la de stå oppe minst 14 dager for at det meste av vannet i slangene skal komme ut og ikke fryser i selve krana. Løft gjerne opp slangen slik at krana blir frigjort for vann. Det er ikke nødvendig å stenge kranene før i mars, dersom dere ikke er på Langebåt i løpet av vinteren.

Det er også mange steder at slangene nå ligger tildekket, slik at vi ikke kan kontrollere dem. Der hvor det ikke er varerør rundt slangene må disse graves opp og ligge synlige. Dersom dette ikke er gjort før ny sesong, vil den enkelte, neste år, måtte betale for at slangene blir frigjort.

Er det noen som ønsker omlegging eller reparasjoner av ledningene på egen tomt, så ta kontakt med undertegnede.

For vannkomiteen Olav Aardalsbakke, tlf. 905 18 577 eller e-post: oaardals@online.no