Har i løpet av helgen mottatt en del spørsmål vedr. store anleggsmaskiner i veien ned mot Langebåt Fritidsboliger. Frogn kommune har gitt de som skal bygge på de fem tomtene på oversiden av “feriehjemmet”  en rammetillatelse til bruke den gamle anleggsveien anleggsfasen .

Hilsen Arild