Sameiet i Langebåtveien 132 (Tidligere Feriehjemmet) har solgt en del av eiendommen i Godthullia for utbygging. Følgende melding er sendt til Veistyret for Langebåtveien:

«Godthullia ved Tore Smådahl skal bygge 5 hytter. De har anleggsvei over vår tomt. Det er Tore Smådahl som er kontaktperson tore.smadal@gmail.com

Entreprenør er R/S Anleggsgartnerservice AS v/Sveinung Svenningsen

Vi har blitt informert om:

Det alt vesentlige av anleggsarbeid på de fem tomtene skal være ferdig om ca 4 uker. Vi har fått vite at det blir en del lastebiltrafikk i disse ukene (anslagsvis 25 turer) samt at det vil bli skyting i denne og neste uke. Utbygger regner med å være ferdig med store maskiner før jul. I tillegg kan det komme noe i mars, da det etter planen skal legges rør. Hva gjelder bygging av de fem hyttene er målet at minst tre, kanskje alle, skal bli ferdige i 2017. Det meste av byggematerialene vil kjøres inn før sommersesongen. Senere ser utbygger for seg at det kun blir lite og sporadisk trafikk.

For ytterligere spørsmål er det fint om dere tar kontakt med Sveinung Svenningsen. Han kan nås på telefonnummer 91 73 96 77

Foruten utbyggingen av Godthullia, så skal vi i sameiet Langebåtveien 132 bygge nytt renseanlegg. I den forbindelse vil det bli et par tungtransporter i begynnelsen av desember».

Veistyret ønsker å orientere medlemmene om lastebiltrafikken. For øvrig har veistyret sikret at eventuelle skader på veien på grunn av trafikken ikke skal belastes vellene.