skjermbildeVelkommen til generalforsamling i Langebåt vel Torsdag 16. Februar kl. 19.00 Bekkelagshuset, Kongsveien 50 Formell innkalling og sakspapirer kommer senere, fortrinnsvis pr. e-post. Vi ber derfor medlemmene sørge for å oppgi korrekt e-post adresse snarest mulig. Sett av kvelden og benytt anledningen til å møte naboer og andre bekjente på Langebåt!

Hilsen Styret.