Etter litt detektivarbeid har vi funnet ut hvem som har kjørt ned gjerdet vårt.  Vi har snakket med vedkommende i dag. De beklaget skaden, skal rette opp og betale hva dette koster.

Vi har fått flere e-mail fra beboere på Langebåt om denne skaden,

Tusen takk til alle for hjelpen!

Med vennlig hilsen Hanne og Morten Andresen