Styret har I dag sendt ut innkalling og saksdokumenter til generalforsamlingen.
Utsendelser har gått med epost.

Medlemmer som ikke har oppgitt epost adresse til styret, vil motta forsendelsen pr. post I neste uke.
Vi oppfordrer alle, hvis mulig, å oppgi epostadresse for å lette utsendelsen og spare penger.

Velkommen til generalforsamling!
Program