Det er i dag, tirsdag, tatt vannprøver av alle borehullene. Det betyr ikke at vi får vann gjennom til tankhusene ennå. Vi skal gjøre et forsøk på å sette på vann lørdag 8. april kl. 15.00. Det betyr at vi må be om at de hytteeierne, som kan, møter ved pumpehuset på toppen av Sandbuktveien denne dagen kl. 15.00.
Vi får da se hvor lenge det er vann på tankene.

Samtidig minner vi om at alle kraner som ble satt opp i høst nå må stenges. Dersom vi finner lekkasjer på enkelte kurser, vil disse bli stengt og reparert så snart det lar seg gjøre. Går vi tomme for vann i tankene i påsken, så er det nå vann i alle pumpehusene unntatt i Tiurliveien. Vi nevner samtidig at offisiell dato for å sette på sommervannet er 1. mai.

For vannkomiteen Olav Aardalsbakke