Vannkomiteen ber om at alle hytteeierne åpner alle vannkraner for å få ut vannet i slangene. Kranene bør stå oppe minst 14 dager, men kan gjerne stå åpne frem til mars måned. Vannet blir ikke satt på før telen er gått til våren. Vannkomiteen takker for en fin sesong med stabilt vann siden tidlig i juli.

For vannkomiteen Olav Aardalsbakke, tilf. 905 18 577.