Mandag 23.05.2011, mellom kl.  0830 og 1600 vil strømmen bli frakoplet på Søndre Hallangen i ormådet
syd for sommerbutikken.

Ved spørsmål kontakt : Nye Elektropartner AS

v/ Odd Lundby ,Telefon 40 49 81 50