Generalforsamling i Langebåt vel holdes i Bekkelagshuset 15. Februar kl. 19.00

Dokumentene sendes fortrinnsvis ut pr. epost.