Langebåt vel sin kontaktperson i styret vedr vintervedlikehold er:

Thore Retvedt – tlf 464 43 994 – eller mail: thore@retvedt.no

Det er uplassert sandkasser som kan brukes til å strø ved behov.
Denne sanden er ment bruk på Langebåt Vel sine veier.