Øverste opp i Myrabakken med fri sikt fra Jeløya til Asker.
Henning Kolstad kan nesten se helt hjem til Asker og samtidig ha overblikk over det meste av Langebåt.
Etter 40 år i båt og med god kunnskap om Oslofjorden, var det på tide å gå på land.
«Fruen leste annonser på Finn og jeg var kartleser. Da fant vi fram til dette stedet, tok beslutningen på flekken. Her hører vi til! Det er snart sju år siden og vi har ikke angret en dag»

Etter et langt og variert arbeidsliv og over et kvart århundre som aktiv i lokalpolitikken, er tiden kommet for Henning å nyte sitt otium.
«Jeg var vel ikke innstilt på at Langebåt vel skulle bli min neste utfordring, men invitasjonen til styreverv var fristende. At det skulle føre til styreleder året etter, var i overkant. Takket være sterke henstillinger og gode kolleger i styret skal vi vel i fellesskap føre vellet videre», sier Henning med en viss beskjedenhet.

Han har tre ambisjoner;
Jeg er sosial av legning og vil gjerne bli kjent med mennesker på Langebåt.
Jeg er vitebegjærlig og vil sikkert lære mye av samarbeidet i styret og blant medlemmene.
Jeg vil gjerne jobbe til beste for vellet vårt og tror kanskje min lange erfaring med kommunen kan komme til nytte.

Vi ber ikke om programerklæring, for Henning vil sikkert presentere seg selv på mange og ulike måter i tiden framover. Likevel får vi fram noen ambisjoner;
Vi må bestrebe oss på å få flere kvinner inn i styre og utvalg. Ingen ting galt med oss menn, men kvinner kan ha andre, viktige synspunkter og forslag til beste for oss alle. Jeg tror ikke på kjønnskvotering, men liker ikke ubalanse!
Dernest må vi utvikle våre elektroniske tjenester. Websiden er utmerket, men kan sikkert utvikles videre. Facebooksiden er ikke styrets ansvar, men tjener sikkert sitt formål som hyggelige glimt fra livet på Langebåt. Med tiden vil sikkert alle være fortrolige med at e-post er kommunikasjonskanalen

Vi koser oss på hytta og gleder oss over vennlige og gode kontakter i nabolaget, men kanskje kan vi utvikle velhuset vårt til en hyppigere treffsted og møteplass? Det er fint med minigolfbane, men kanskje vi kan få til mere som engasjerer flere. Her er det bare å komme med gode ideer. Styret lytter mer enn gjerne til gode forslag.

Av Helge Dietrichson