Hei,

Vi innfører omsider en bedre og mer miljøriktig renovasjonsløsning også for våre fritidsboliger med sommerrenovasjon.

I løpet av neste uke (4.-8. juni) så kjører vi ut startpakker til våre hytteområder med restavfallscontainer.

Dette gjør vi på følgende måte; vi setter ut store (660L) beholdere med matavfallskurver og pakker med 2 ruller med grønne matavfallsposer og et informasjonsskriv. Den store beholderen plasseres ut ved restavfallscontaineren og vil være godt merket med hva den inneholder. Tanken er at alle hytteeiere skal  forsyne seg med sin «startpakke» for matavfallssortering når de kommer ut på hytta.

Denne informasjonsmailen går ut til alle vi har notert som kontaktperson for hyttevel og veilag. Dersom du som mottar denne mailen vet at andre burde fått informasjonen, er det fint om denne videresendes. I tillegg sender vi denne uken ut et brev til hver enkelt hytteeier til deres bostedsadresse. Vi håper derfor at informasjonen når ut til flest mulig. Hvis dere som hyttvel har en Facebookside, nyhetsbrev eller nettsider, så er det supert om dere hjelper oss med å legge ut informasjonen fra oss her. Hvis ønskelig sender vi dere gjerne ferdig informasjon som dere kan legge ut. Send oss i så fall en forespørsel på post@folloren.no.

Lykke til med ny renovasjonsløsning og riktig god sommer!

PS: Har dere spørsmål rundt dette eller andre forhold rundt renovasjon så ta gjerne kontakt med vår kundeservice på 90804010 eller mail: post@folloren.no.

Med vennlig hilsen Renate, Kundeservice Follo Ren IKS