På vegne av vannkomiteen vil jeg melde at det i løpet av lørdagen er gått ut 62 000 liter vann. Det er fortsatt noe igjen på tankene, og jeg håper at forbruket i natt ikke blir stort. Det er likevel store muligheter for at vannet blir stengt i løpet av søndag ettermiddag, dersom forbruket fortsetter som i dag, lørdag.

I tillegg ser det ut til at etterfyllingen ikke er slik som vanlig, det er mulig at grunnvannet er sunket noe, siden det ikke har vært nedbør på en god stund.

Oppfordrer alle om kun å bruke vann til husholdningen.

For vannkomiteen, Olav Aardalsbakke