Velvannet blir steng mandag 22. oktober, antagelig ved 10-tiden.
Nærmere opplysninger om tapping av vannet og åpning av kraner kommer senere.

Mvh Olav Aa