Sommervannet er nå stengt for i år. Vannkomiteen ber alle om å sette opp kranene i hytter og på tomtene, slik at kranene ikke fryser når kulden kommer. Kranene bør stå opp minst en uke, gjerne lengre. Det kommer ikke noe vann i slangene igjen før tidligst i april 2019. Meld fra til Olav Aardalsbakke, (905 18 577) dersom det er noen som ønsker å legge om ledningsnettet på egen eiendom.

Det skal være vann i pumpehuset i krysset Sandbuktveien/Svarttrostveien og i krysset Tiurlibakken/Bryggeveien.

Hilsen Olav Aardalsbakke