Her følger litt informasjon fra kommunen til dere om de siste endringene vedrørende avløp i spredt bebyggelse. I tillegg ønsker vi å vite om eventuelle bommer som er ført opp i hyttefeltene og kontaktinformasjon.

 • Der det nå er anledning til å være med på større fellesanlegg for avløpsrensing/sjøledninger er det ikke anledning til å søke om egen/separat utslippstillatelse.
 • Tilsynsgebyr faktureres fra og med i år alle eiendommer med innlagt vann, ikke bare eiendommer med godkjent utslippstillatelse.
 • Slamtømming:
  • Arnkværn Miljø og Renovasjon AS har nå avtalen om slamtømming med kommunen. Kontrakten med Aqua Power gikk ut i mars. Kontaktinfo for informasjon og bestilling til Arnkværn: Tlf. 953 02 300 e-post: oslo@va365.no
  • All slamtømming skal nå gå igjennom kommunen og foretaket vi har avtale med. Det har vi gjort for å få all slamtømming inn i slamtømmeoversikten vår. Neste tømming bestemmes ut fra forrige tømming. Når vi ikke hadde kontroll på når det ble tømt sist hadde vi mange tilfeller med at slamtømmer tømte tank med lite innhold.
  • Regningene blir ikke lenger delt opp på terminfakturaene. De faktureres nå i sin helhet på neste terminfaktura etter utført tømming, så det er sammenheng med tjeneste levert og gebyret. Vi ser det kan bli høye regninger når både gråvannstømming og tett tank faktureres på samme regning, i stedet for å ha blitt delt opp slik det var før. Prisen er totalt sett den samme, og det går an å få regninga delt i mindre deler hvis en tar kontakt med kommunen/servicetorget. Vi opplever mindre oppfølgingsarbeid både for innbyggere og oss i kommunen med denne løsningen.
  • Arnkværn forsøker å varsle tømming som best de kan før de kommer for å tømme, primært på SMS om telefonnummeret ligger på nett – alternativt med lapp i posten. Vi har dessverre ikke liste over mobiltelefonnummer til hytteeiere/innbyggere.

Slamtømming og veger stengt med bom:

I forbindelse med slamtømming har Arnkværn bedt meg om å kontakte velforeningene for å høre om eventuelle bommer. De har gjerne kontaktet dere allerede selv, også. Nå på slutten av året kjører de etter liste over anlegg som ikke er tømt inneværende år.

 • Sesongstengte bommer: Kommunen ønsker en oversikt over hvor eventuelle bommer er plassert som stenges for vinteren, og ca. når de stenges.
 • Telefon-bommer: Ønsker å få lagt inn et telefonnummer i bommens register slik at vi kan utføre tilsyn på avløpsanlegg og følge opp eventuelle miljøsaker i området. Alternativt 2-3 telefonnummer til personer som kan kontaktes for å åpne bom ved behov. Brukeren blir eventuelt tilknyttet enkeltperson/meg.

Alltid-låste bommer: Ønsker informasjon om plassering av disse.

Med vennlig hilsen

Odd Henning Unhjem
Enhet for teknisk drift og forvaltning
Besøksadresse:  Rådhusveien 6  Postadresse:  Pb 10,  1448 Drøbak
Tlf. 41 53 13 42 | odd.henning.unhjem@frogn.kommune.no