Generalforsamlingen i Langebåt Vel avholdes onsdag den 27. februar kl. 1900, som vanlig i Bekkelagshuset,
Jomfrustien 1, 1177 Oslo.

Innkalling med sakspapirer legges ut på vår hjemmeside i god tid før møtet.

Hilsen Henning Kolstad, formann