Vi innkaller med dette til generalforsamling i Langebåt vel onsdag 27. Februar kl. 19.00 i Bekkelagshuset.

Vedlagt følger innkalling uten vedlegg.

De sendes pr. epost til alle medlemmer om få dager.

Det er derfor viktig at vi har korrekt  epostadresse.

Hvis den er endret eller nyopprettet, ber vi om å få beskjed til post@langebaat.no

Styret