Nå i påsken gjennomfører brannvesen over hele landet Hyttekampanjen 2019.  Budskapet er enkelt: Sjekk røykvarsleren!

Kampanjen utføres av brannvesen i de fleste av landets store hyttekommuner i samarbeid med Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring.

Hvorfor gjennomføres kampanjen?

  • Feil montering, mangelfullt vedlikehold eller feil bruk av pipe og ildsted er de vanligste årsakene til hyttebranner.
  • Håndverksmessig egeninnsats er mer utbredt på hytter enn i vanlige boliger. Dette kan øke faren for brann.
  • Mange hytter ligger utenfor allfarvei, noe som gir lang utrykningstid for brannvesenet.
  • Mange hytteeiere kjenner ikke kravene som sier at hytter skal ha minst én fungerende røykvarsler i hver etasje. I tillegg kreves et godkjent brannslokkeapparat eller en husbrannslange.

Vedlagt finner du litt informasjon og en sjekkeliste for hytteiere: Til deg med hytte i Follo

Follo brannvesen ønsker deg med dette en flott og brannsikker hyttepåske!

Ingrid H.Hansen
Branningeniør
Follo Brannvesen IKS
Teglveien 18b, 1401 Ski.
Sentralbord: 64 85 10 00
Direkte: 991 66 112

www.follobrannvesen.no

Følg oss på facebook