Siste melding fra “vannsjefen” Olav Aardalsbakke:

“Jeg har planer å prøve vannet kommende lørdag. Det virker som det er litt frost I bakken under veiene som er måkt I vinter.
 Vi skal gjøre vårt beste!”