I dag, lørdag, stenges vannet kl. 09.00 og frem til kl. 12.00. Årsaken er stort forbruk i natt, og at tankene er tomme. Vi fyller nå bare fra 2 borehull, mot vanligvis fra 4, de to siste gir ikke vann nå og vi må rense disse borehullene etter påske.

Olav Aardalsbakke