Styret har bestemt at alle dokumentene skal være tilgjengelige på hjemmesiden vår.

Vedlagt ligger referatet (usignert) og alle dokumentene fra generalforsamlingen: