Sommervannet på Langebåt nattestenges fra kl. 23.00 i kveld (onsdag) til kl. 07.00 i morgen(torsdag). Det skyldes at det er gått ut 76000 liter vann i løpet av de siste 23 timene. Vi har kapasitet på ca 60000 liter i løpet av et døgn. Det er ikke meldt om lekkasjer, men natt til onsdag gikk det ut nesten 25000 liter, så jeg spør om hvor det blir av ??-

For Langebåt vels vannverk, Olav Aartdalsbakke