Styret i Langebåt vel har innhentet flere tilbud fra firmaer som kan utføre vedlikehold på våre velveier. Vi var interessert i

  • Lapping og reparasjon av hull og svake kanter (akutt reparasjon)
  • Asfaltlegging av utvalgte (korte) strekninger i full bredde (langsiktig vedlikehold)

Valget av aktør har falt på Mimax Asfalt og Betong AS.

Vi vil i første omgang inngå en rammeavtale med Mimax for velveiene i Langebåt Vel, deretter tilby samme avtale for private veier i vellet.

Vårt ønske er å inngå tilsvarende rammeavtale for hele Langebåtveien, men for å få til dette må vi bli enige med de andre vellene.

Vi håper at reparasjon av velveiene i Langebåt Vel kan påbegynnes etter ferien, dvs. første halvdel av august. Det gjelder også Langebåtveien forutsatt enighet mellom vellene.

Ytterlige informasjon vil komme.

Styret i Langebåt Vel.