Nå er vi ferdig med lapping/håndlegging av asfalt på Langebåtveien, velveiene og en rekke private veier. Det som nå gjenstår er noen strekninger som skal legges med maskin.

Dette skal gjøres tirsdag førstkommende fra morgenen av og et par-tre timer.

I denne perioden vil fremkommeligheten bli noe begrenset. Vi beklager bryderiet.

Langebåtveien fra Sandbuktveien og opp bakken retning velhuset vil ikke bli asfaltert i år da det vil være nødvendig med skikkelig grøfting og drenering her. Dette vil da bli gjort neste år.

Styret i Langebåt Vel