Møtet holdes, som vanlig, i Bekkelagshuset, Jomfrustien 1, 1177 Oslo.

Vi minner om at saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes skriftlig til styret senest fire uker før møtet. Benytt vår hjemmesides oppgitte adresse: post@langebaat.no

Innkalling med sakspapirer legges ut på vår hjemmeside i god tid før møtet.

Hilsen Henning Kolstad, styreleder