Asfaltering av Langebåtveien fra krysset ved Sandbuktveien og opp bakken sydover ble i fjor utsatt til grøfting og rensking var utført. Vi har nå inngått en avtale med en entreprenør som vil utføre dette i løpet av mai (trolig første halvdel).

Imidlertid ser vi jo at vinteren ikke har vært snill med Langebåtveien i år heller, og at en ny runde med vedlikehold trengs. Det er avtalt befaring den 28. mai.

Også denne gang vil det være anledning for private veilag og andre til å «henge seg på». Disse bør da henvende seg direkte til Bård Askim, Mimax Asfalt og Betong AS, bard@mimax.no for å avtale befaring.

Avhengig av omfanget vil da selve arbeidet antakelig bli utført i løpet av juni.

Styret i Langebåt Vel