Grunnet korona situasjonen vil det i år ikke bli gjennomført en tradisjonell dugnad.

Vi har satt opp en liste over aktuelle gjøremål som dere gjør i tidsrommet fram til og med søndag 21. juni.
Dere melder fra til styremedlem Thore Retvedt på epost: thore@retvedt.no eller sms 46443994. Utført dugnad gir 300 kr i fratrekk på vel kontingenten for 2021.

 • Dato for dugnaden
  – Hva ble utført
  – Navn og hytteadresse
 • DUGNADSOPPGAVER:
  – Rydde langs velveiene:
  – Langebåtveien
  – Sandbuktveien
  – Tiurliveien
  – Bryggeveien
 • Rydde på strendene utenom Sandbukta og Tiurlia, hvor båtforeningene har et opplegg. Kvister legges i nærheten av container ved velhuset. Ikke legg de slik at det hindrer henting og tømming av container. Vil bli fjernet etter 21. juni.
 • Velhuset
  Veiene vil bli feid i løpet av våren, og vi trenger å få ryddet bort grusen. Vi ser på hva som skal gjøres når veien er feid.
  Rydde og luke rundt velhuset.
 • Vannverket:
  Det er stort behov for å rydde langs vannledningene. I terrenget skal ledningen være synlig, så feilsøking og reparasjoner blir lettere. Spesielt hovedledningen langs Tiurliveien, Harebakken og Lyksetveien, ellers alle ledninger i terrenget.
 • Tips oss også gjerne om andre ting på velområdene dere ser trenger en dugnadsinnsats. Meld fra til Thore.

Mangler dere utstyr eller lurer på noe, ta kontakt med Thore på mobil 46443994.

Styret ønsker dere lykke til med årets dugnad!