Det har i løpet av dagen, fra kl. 07.00 til 20.00, gått ut over 55000 liter vann og sist natt gikk det ut 24000 liter. Dette betyr at tankene nå er nesten tomme. Derfor blir vannet stengt, slik at vi har vann fra kl. 07.00 i morgen tidlig. 24000 liter på natten fra kl. 21.00 til 07.00, kan tyde på at sommervannet er brukt til vanning noen steder. Vi klarer å etterfylle ca. 55000 til 60000 liter, som er noe bedre enn i fjor, dette på grunn av rengjøring av alle borehullene for sesongstart.

Ønsker likevel alle en god 2. pinsedag i morgen.

Olav Aardalsbakke