Tidsrommet for å utføre dugnaden forlenges til 26. juli. Status pr 21. juni er 33 utførte dugnader.

Vi takker alle som har utført dugnad til beste for oss her på Langebåt.

Se informasjon som ble lagt ut 15. mai vedr dugnadsoppgaver.

Lurer du på noe vedr dugnaden er det bare å ta kontakt.

Mvh for styret

Thore Retvedt

Tlf 46443994

Epost: thore@retvedt.no