Styret ønsker en oversikt over alle veilag, og andre mer eller mindre faste organisasjoner innen Langebåt Vel.

Vi ønsker med dette å bedre kunne samordne dugnader, vedlikehold, asfaltering, etc., samt videresending av informasjon fra f.eks. Frogn Kommune.

Vær vennlig å sende inn opplysninger om navn, tlf.nr. og mailadresse på kontaktpersoner til post@langebaat.no

Hilsen styret