Søndag 25. oktober kl. 15,00 stenger vi sommervannet.

Etter denne dato og klokkeslett ber vi alle om å tømme ledningsnettet på egen tomt og å sette opp alle stoppekraner slik at kranene ikke fryser i stykker. Etter 14 dager kan kranene stenges, dersom man mener det ikke er vann igjen inne i krana. Vannkomiteen takker alle som i løpet av sommeren har meldt fra om små og store lekkasjer, slik at de raskt er blitt tettet.

For vannkomiteen, Olav Aardalsbakke