Dette vil foregå på den måten at du på den 12. april vil motta en e-mail med et skjema for utfylling og innsendelse før 16.april. På skjemaet skal du krysse av for ja/for eller nei/mot på de enkelte spørsmål. Det vil også være anledning til å stemme blankt og til å komme med en kommentar. Under valg av styre kan det i kommentarfeltet oppføres andre kandidater til tillitsverv, men da må flere enn halvparten føre opp samme navn for at denne kandidaten skal bli valgt.

Alle nødvendige dokumenter vil bli lagt ut her på vår hjemmeside i god tid før årsmøtet.

Vi minner om at forslag eller saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen fire uker før årsmøtet. Det vil av forståelige grunner ikke være mulig å avholde et interaktivt møte med så mange deltagere. Alle forslag og innspill må derfor sendes inn på forhånd.

Styret beklager at vi i år ikke kan avholde årsmøtet på tradisjonelt vis med hyggelig samvær, kaffe og snitter.

Styret i Langebåt Vel