Sommervannet på Langebåt ble gjennom påsken satt på kurs for kurs, så det er nå vann på alle hovedkurser. De hyttene som ikke har vann nå, må sjekke stoppekraner på sine lokale ledninger. Det forsvinner en del vann, antagelig på grunn av lekkasjer.

Tilbakemeldinger, dersom man finner lekkasjer kan skje på SMS til 905 18 577 eller på mail til oaardals@online.no. Send beskrivelse på hvor lekkasjen er og gjerne med et bilde. Håper på stabilt vann i løpet av neste uke.

 For vannkomiteen, Olav Aardalsbakke