Det har de siste ukene gått ut over 4000 liter i timen fra tankanlegget vårt. Det har ført til og vil føre til perioder med stenging av vannet. Vannkomiteen har vært rundt å sjekket for lekkasjer, men ikke funnet noen av betydning. Derfor må alle som kommer på hyttene i helgen, sjekke ledningene i nærheten av sin egen tomt. De som har boret eget vann må forsikre seg om at det er tilbakeslagsventil på ledningen fra borehullet. Vannkomiteen vil fortsette arbeide i helgen med å finne ut hvor vannet blir av.

For vannkomiteen Olav Aardalsbakke