Sett av lørdag den 5. juni kl. 1100 – 1500 til årets dugnad!

Vi håper årets dugnad kan avholdes på tradisjonelt vis med oppmøte ved velhuset. Dugnadsoppgavene er bl.a.:

 • Rydde langs velveiene:
  – Langebåtveien
  – Sandbuktveien
  – Tiurliveien
  – Bryggeveien
 • Rydde på strendene utenom Sandbukta og Tiurlia, hvor båtforeningene har eget opplegg. Kvister legges i nærheten av container ved velhuset. Ikke legg de slik at det hindrer henting og tømming av container. Vil bli fjernet etter 21. juni.
 • Velhuset
  Rydde og luke rundt velhuset.
 • Vannverket:
  Det er stort behov for å rydde langs vannledningene. I terrenget skal ledningen være synlig, så feilsøking og reparasjoner blir lettere. Spesielt hovedledningen langs Tiurliveien, Harebakken og Lyksetveien, ellers alle ledninger i terrenget.

 

Hvis vi på grunn av koronasituasjonen må gjennomføre årets dugnad på samme måte som i fjor (individuell dugnad), vil beskjed komme så tidlig som mulig.

 

Styret.