Det går nå ut så mye vann at vi må stenge vannet ca. kl.21.00. Da vil tankene være tomme. I dag har det gått ut nesten 60 000 liter til nå kl. 18.30.
Vi har i dag sjekke alle kurser og ikke funnet noen lekkasjer. Derfor tror vi at det kan være noen med eget borehull som ikke har tilbakeslagsventil og at vannet forsvinner ned i et slikt. Derfor ber vi alle med eget vann å sjekke at sommervannet ikke er koblet slik at det det går inn på eget vann. Dert store forbruket vi nå ser, startet forrige helg.

For vannkomiteen, Olav Aardalsbakke