Stativet for de grønne posene til matavfall er flyttet til containeren ved skiltet “Velkommen til Langebåt”.

Dette er gjort for å lette adkomsten vinterstid.

 

Styret