Jeg må stenge vannet igjen kl. 21.00. Det går nå ut 4000 liter i timen, mens vi etterfyller kun 2500 liter. Vannet vil bli satt på igjen i morgen kl. 08.00.

Håper da at vi har vann i hele morgen. Det presiseres at ingen må vanne med slange eller spredere, blir det oppdaget vil vannet bli stengt umiddelbart der vi oppdager det.
Det store forbruket kan ikke skyldes bare husholdningsavfall .

For Vannkomiteen Olav Aardalsbakke