Vannkomiteen fant i går kveld ut at vannet som vi mister skjer på Oslofjordsiden av Langebåtfeltet. Det vil si et eller annet sted nederst i Sandbuktveien, i Langebåtveien, Grevlingveien, Vestsiden av Lyksetveien, Linjeveien eller Dronningveien. Derfor stenger vi vannet med umiddelbar virkning frem til kl. 17.00. I tillegg vil det bli stengt kl. 21.00. Vi arbeider nå med å skaffe vannmålere på kursene på denne siden av Langebåt, de vil bli montert på mandag. Vannkomiteen beklaget at vi må gjøre dette, men vi klarer ikke å etterfylle så mye som det går ut. Vannforbruket i dag, lørdag, kan jo ikke skyldes vanning.

For vannkomiteen, Olav Aardalsbakke