Det arbeides hektisk med å finne vannlekkasjen, og med å montere vannmålere, men
situasjonen er fortsatt uavklart. Vannet må derfor stenges kl. 21.00 i kveld og åpnes
igjen mandag morgen kl. 0700.

Hilsen Vannkomiteen