Vannkomiteen ved Knut Barking og undertegnede, har jobbet i 3 timer i ettermiddag med montering av vannmålere og besøkt et antall hytter, uten å finne noen lekkasjer. Fra kl. 07.00 til kl. 20.00 har det gått ut over 40000 liter vann. Vi må derfor stenge vannet i kveld igjen kl. 21.00. Vannet blir satt på kl. 07.00 i morgen tidlig.

Vi fortsetter montering av vannmålere i morgen og kontroll ved nye hytter.

For vannkomiteen Olav Aardalsbakke