Vannkomiteen fant tirsdag morgen ut hvor vannet ble av.

Vannet har forsvunnet i et anneks til en hytte, der det ikke har vært neon på 2 år. Her er en kran blitt åpnet, men ingen har oppdaget at vannet forsvant, antagelig til en gråvannstank og videre ned i terrenget.

Vedkommende eier bor i utlandet og har ikke hatt muligheter til å komme hjem på grunn av pandemien. Kranen er nå stengt og en ekstra kran satt på for å sikkerhets skyld. Vi tror dermed at vannsituasjonen nå vil være normal.

For vannkomiteen, Olav Aardalsbakke