Vi opplever ofte at medlemmer skifter epostadresse, flytter eller av andre grunner ikke får epost fra styret i Langebåt vel.

Det er vanskelig for oss å holde orden på listen til enhver tid, hvis ikke medlemmene hjelper oss med ajourføringen!
Fint om dere har oss i tankene hvis det skjer endringer av betydning for medlemslisten vår.

Fortsatt god sommer.

Styret (post@langebaat.no)