For å kunne avholde årsmøtet i Langebåt Vel i Bekkelagshuset slik vi har hatt de siste årene, har vi vært nødt til forandre datoen til 5. april.

Frist for innsendelse av saker blir da 8. mars, og utsendelse av innkalling 21. mars.

Styret i Langebåt Vel